Innehållsförteckning

sid
1. INTRODUKTION 3
1.1 Inledning 3
1.2 Syfte 3
1.3 Material och avgränsning 3
1.4 Frågeställningar 4
1.5 Metod 4
2. ALLMÄN ORIENTERING OM RINGBRYNJEHUVOR 5
2.1 Förekomst 5
2.2 Ringbrynjehuvors skyddsvärde 9
3. FORSKNINGSHISTORIK 10
4. MATERIALPRESENTATION 13
5. ANALYS 14
5.1 Ringbrynjehuva med kranium. Inv. nr 175 30:A2 15
5.2 Ringbrynjehuva med kranium. Inv. nr 188 72 II B a 1 18
5.3 Ringbrynjehuva med kranium. Inv. nr 188 72:VI:7 19
5.4 Ringbrynjehuva med kranium samt fragment av annan huva båda med inv. nr 195 25:Lz6 20
5.5 Delar av ringbrynjehuvor, möjligen också av andra ringbrynjeplagg. Inv. nr III:2161-2165 23
5.6 Tom ringbrynjehuva i Nationalmuseum, Köpenhamn. Thordemans beteckning B XVIII, Nationalmuseums Inv. nr D 127 65 25
5.7 Fragment av ringbrynjehuva. Inv nr 193 25:Oö6 27
5.8 Fragment av ringbrynjehuva. Inv. nr 195 25 Mö:2 27
5.9 Ringbrynjehuva med kranium. Thordemans reg. nr VII:10 28
5.10 Tom ringbrynjehuva. Inv. nr 175 30:A43:517 (ev. 514) 30
6. RESULTAT OCH TOLKNING 31
7. SAMMANFATTNING 35
8. REFERENSER 36

2

Text © 1995 Tommy Hellman
HTML-version Patrik Djurfeldt


Main Page